Johan is een digitaal ecosysteem waarin werkenden (medewerkers), werkgevers, dienstverleners, onderwijsinstellingen en wetenschappelijke instituten samen aan duurzame inzetbaarheid werken.

JOHAN biedt:

  • werkenden een persoonlijk dashboard waarin ze aan de slag kunnen met hun inzetbaarheid;
  • werkgevers een platform waarin ze hun medewerkers faciliteren met scans en oplossingen om in actie te komen met slimme stuurinformatie;
  • dienstverleners een instrument om hun dienstverlening mee te ondersteunen;
  • opleiders een leeromgeving voor studenten en digitale toolbox om studenten te ondersteunen bij de uitvoering van praktijkopdrachten;
  • wetenschappelijke instituten de mogelijkheid om hun kennis en instrumenten te vertalen in digitale tools.

Programmamakers Johan ondersteunt werkgevers, dienstverleners, opleiders en wetenschap op het snijvlak van inhoud, technologie en mens om hun Johan-platform optimaal in te richten voor de gewenste toepassing. Hierbij kun je o.a. denken aan werkzaamheden zoals design, tekstschrijven, ontwikkeling van digitale programma’s, inrichting van nieuwe tools en interactievragen.

Onze visie

PMJ is een belangrijke verbinder tussen techniek en mens. Door het platform Johan goed in te richten, te verbinden aan bestaande programma’s of initiatieven, heeft het impact op het gewenste resultaat.

Onze Missie

PMJ verbindt en verrijkt medewerkers binnen organisaties, werkgevers, dienstverleners en wetenschappelijke instituten, met het platform en met programma’s die bijdragen aan de inzetbaarheid van medewerkers.

Ik ben een werkgever

Onze aanpak:

Wij gaan onderzoeken vanuit welke situatie u wil starten. Wat wilt u dat er gaat gebeuren? Op welke manier wilt u Johan in gaan zetten? Voor ons als programmamakersJohan is het implementeren van Johan geen lineair proces. Voor ons heeft elk eindpunt weer een nieuw vertrekpunt. Ons proces is afgestemd op de dynamiek van de situatie. Aan de hand van een aantal vragen beoordelen wij hoe wij het beste van start kunnen gaan. Een telefonische of persoonlijke intake is onze start.

De verzamelde informatie is de basis voor het bepalen van de volgende stap in het programma.

We gaan aan de slag met het maken van een zo groot mogelijke lijst van doelen, wensen en uitdagingen om Johan onderdeel te maken van uw programma.

Hoe richt u het in? Wat kunt u met het Johan-platform? En hoe zorgt u ervoor dat het ook werkelijk doet wat u ervan verwacht?

  • Welke groepsinformatie wilt u dat het systeem genereert?
  • Welke interventies beschikt u al over en welke zijn nog nodig?
  • Is er al een werkgroep en hoe betrekken wij die in het programma? Wat wordt hun rol?
  • Hoe gaan we het totale project managen?

Ik ben een dienstverlener

ProgrammamakersJohan kan u dan van dienst zijn met het verwerken van de door u ontwikkelde programma’s om die te verwerken en toepasbaar te maken in het Johan-portaal. U heeft bijvoorbeeld een onlineprogramma gemaakt en wil dit graag verwerkt hebben in het Johan-portaal maar u heeft geen tijd of niet de kennis om dit in het Johan-portaal te implementeren en werkbaar te maken

Voorbeeld:

– Ik ben (loopbaan)coach en heb een eigen scan die ik graag beschikbaar wil stellen in het Johan-portaal.
– Ik zet het Johan-portaal in bij een van mijn klanten en de inrichting en werking ervan wil ik graag uitbesteden.
– Ik heb een 12 wekelijks programma wat ik in een digitale omgeving aan mijn klanten aan wil bieden.

Aanpak:
Er wordt een stappenplan opgesteld en maken inzichtelijk welk doel er bereikt moet worden. Het stappenplan kan opgebouwd zijn uit tussentijdse kleine stappen met een tijdspad waarbinnen het einddoel bereikt dient te zijn.

Ik ben een opleider

– Ik wil een leeromgeving voor mijn studenten;
– Ik wil een digitale toolbox ter ondersteuning bij de uitvoering van opdrachten.

Aanpak:

Op welke wijze wilt u dat uw lesmateriaal getoond wordt of vindbaar is? Wat zijn logische zoektermen en wilt u ook lesmateriaal beschikbaar stellen in een soort van kennisbank? Welke structuur is van toepassing binnen het lesprogramma? Welke informatie wilt u dat er beschikbaar wordt gesteld? Vragen die aan de orde komen om een leeromgeving of toolbox te creëren

Ik ben een kennisinstituut

– Ik heb instrumenten en of data en wil dit laten verwerken in het Johan-platform.

Aanpak
Als eerste maken wij een template aan. Vragen worden ingesteld en tabellen toegevoegd. Tabellen zijn nodig om berekeningen uit te kunnen voeren met de antwoorden van de deelnemers. De omgeving met tabellen en vragen hebben wij nodig om een uitslag te kunnen tonen in een dashbord.

Overige diensten

Het coachportaal

Je ben een professional (bv. consulenten, coaches, bedrijfsartsen, etc.)en wil gebruik maken van het coachplatform. Hiermee kunnen geautoriseerde professionals de resultaten inzien op de vragenlijsten die door de medewerkers zijn ingevuld, hebben ze het overzicht van de online agenda en kunnen ze adviezen en gegevens van bv. de fysieke meting toevoegen aan het profiel van de deelnemer.

Support tijdens gebruik

Tijdens de gebruikersfase van Johan kunt u beschikken over gebruikerssupport. Deze support betreft het updaten van deelnemer gegevens, aanmaken van nieuwe medewerkers, klaarzetten van onderzoeken, versturen van uitnodigingen, helpdesk-functie voor medewerkers, en wijzigingen in de menukaart, melden van incidenten. Support is beschikbaar op werkdagen van 9.00 uur tot 17.00 en te bereiken onder support@johan.nl. Binnen 24 uur ontvangt u bericht. ProgrammamakersJohan staan in nauw contact met de supportafdeling van Johan.

Inhoudelijke experts

Inhoudelijke ondersteuning/expertise bij uw project. Hierbij kunt u denken aan workshopbegeleiders, kennissessies, inspiratiesessies of andere bijeenkomsten.

Allemaal zaken waar wij u bij kunnen helpen. Wij gebruiken hiervoor diverse technieken, zinvolle tools of praktische instrumenten om de juiste stappen te maken om succesvol te kunnen zijn en de juiste verbinding te maken met het Johan-portaal

Tarieven

Dienst/productBeschrijvingAantalPrijs per dagdeelPrijs
Data verwerkingHet uploaden van gegevens, bestanden en vragenlijsten 1€ 200,00€ 200,00
Inrichten JohanContent verwerking1€ 300,00,-€ 300,00
OntwerpCompleet ontwerp, advies1€ 500,00,-€ 500,00,-

Hallo, Ik ben Dennis Krijgsman

Hallo, Mijn naam is Dennis Krijgsman. Mijn interesse voor duurzame inzetbaarheid is ontstaan vanuit de samenwerking met Wilma. Haar passie en enthousiaste over haar rol als bedrijfsadviseur is aanstekelijk. Duurzame inzetbaarheid is voor mij medewerkers de mogelijkheid regie te nemen over hun eigen ontwikkeling. Werkgevers kunnen dit faciliteren en daarbij zelf profiteren van de vele voordelen. Zoals betrokken en gemotiveerde medewerkers, die graag meebewegen bij veranderingen en daarnaast productief en innovatief zijn.

Ik ben de technische man van Programmamakers Johan en ik vind het mooi om met mijn vakkennis het verschil te maken binnen organisaties. Bij Programmamakers Johan help ik organisaties bij de inrichting van het digitale ecosysteem Johan.

Hallo. Ik ben Wilma Wouters.

Mijn passie voor vitaliteit is ontstaan als coach binnen de sportwereld. Met passie en energie werken aan de energie van een individu, team of organisatie. Daarnaast heb ik o.a. bestuurs-academie gedaan en heb processen en vitaliteit aan elkaar verbonden. Vanuit een commerciële functie binnen een grote landelijke arbodienst naar zelfstandigheid op het gebied van vitaliteit, duurzame inzetbaarheid en amplitie.

Het Johan platform is een eco systeem. Als ondernemer speel ik ook elke dag in op een eco cyclisch proces. Ik als persoon en als ondernemer doorloop continu een proces van fases die elk om vaardigheden en acties vraagt.  Het is dan ook niet voor niets dat wij een lemniscaat in de header van deze website hebben laten verwerken omdat werken met het platform Johan ook een continu proces is waarbij ik de verbinding maak en ondersteuning biedt die nodig is in die fase van het proces. Vanuit mijn rol als programmaker Johan neem ik initiatief, bedenk ik oplossingen, wijs ik de weg en geef ik richting.

Stuur ons een mail

Heeft u vragen of wilt u meer informatie stuur ons dan via dit formulier een bericht en we nemen binnen 48 uur contact met u op.